Rekrutacja uzupełniająca studentów

Gmina Żnin zachęca studentów Uczelni Wyższych do wzięcia udziału w sieciach współpracy i lekcjach pokazowych z obszarów: matematycznego, przyrodniczego, informatycznego lub językowego (angielski i niemiecki) w ramach projektu „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w gminie Żnin” realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Formy wsparcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Żninie, która ma status Szkoły Ćwiczeń. Uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w charakterze obserwatora w lekcjach pokazowych oraz samokształceniu dla kadry pedagogicznej. Otrzyma również materiały dydaktyczne wypracowane w projekcie.
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić: deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o statusie uczestnika projektu, formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu.
Rekrutacja trwa do 28 stycznia 2022 r.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy zapoznać się z równościowym regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

RÓWNOŚCIOWY REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE DLA STUDENTÓW

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Przewiń na górę