Harmonogramy

Harmonogram warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół wspieranych w 2022 r. do pobrania

Harmonogram spotkań Sieci Współpracy w I kwartale 2022 rokudo pobrania

Harmonogram lekcji pokazowych w ramach projektudo pobrania

Harmonogram coachingu szkół wspieranychdo pobrania


Harmonogram i tematyka zajęć warsztatowych dla trenerów oraz kadry pedagogicznej Szkoły ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej:
1. Harmonogram – do pobrania
2. Tematyka – do pobrania


Harmonogramy dyżurów członków zespołu ds. rozwoju szkoły ćwiczeń:
1. Natasza Święcicka

obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2021 r. – do pobrania

obowiązujący od dnia 1 września 2021 r. – do pobrania


2. Violetta Panfil-Smolińska

obowiązujący do dnia 31 sierpnia 2021 r. – do pobrania

obowiązujący od dnia 1 września 2021 r. – do pobrania

Przewiń na górę